Ν. Ζέρβα 1, Ιωάννινα, ΤΚ 453 33   2651031162, 6958607678

Ρυθμίσεις οφειλών - δανείων

• Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Ν. 4605/2019 )

Τόσο ο αναθεωρημένος Νόμος 3869/2010 (Νόμος «Κατσέλη – Σταθάκη») για τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρο-εμπόρους και τους πρώην εμπόρους, όσο και ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για τις επιχειρήσεις, προστατεύουν αυτόματα με αίτησή σας από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Για τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, προβλέπεται στον νέο Νόμο 4605/2019 για το Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία και προστασία της πρώτης κατοικίας. Η προστασία εξασφαλίζεται με μία αίτηση.

Το πλαίσιο του Ν. 4605/2019 - Μέρος Ζ΄- Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία, άρθρο 71, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει μέσω αυτού του site της, (http://www.keyd.gov.gr/kyria-katoikia-yliko/) την πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των φυσικών προσώπων στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης οφειλών από δάνεια με υποθήκη σε κύρια κατοικία. Αναλαμβάνουμε για εσάς την διεκπεραίωση της υπόθεσή σας, με την υποβολή της αίτησης σας, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και εχεμύθεια.

• Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
• Ανακοπή/αναστολή διαταγών πληρωμής
• Εξυγίανση επιχειρήσεων, άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
• Πτώχευση

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση όσον αφορά την υπόθεση σας

Επικοινωνήστε μαζί μας