Ενίσχυση της επιχείρησης

Ν. Ζέρβα 1, Ιωάννινα, ΤΚ 453 33   2651031162, 6958607678

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Προσφέρουμε πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς μας -επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Πιο αναλυτικά οι υποθέσεις αστικού δικαίου που αναλαμβάνουμε είναι ενδεικτικά οι εξής:

1. Δίκαιο Αυτοκινήτων

• Αγωγές αποζημίωσης για υλικές και σωματικές βλάβες,– χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη

2. Μισθώσεις

• Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, απλής ή επαγγελματικής
• Δικαστική διεκδίκηση μισθωμάτων- μισθίου- κοινοχρήστων δαπανών

3. Εμπράγματο Δίκαιο

• Προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων
• Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
• Αγοραπωλησία ακινήτων
• Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
• Δηλώσεις και Αγωγές ενώπιον του Κτηματολογίου
• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού

4. Οικογενειακό Δίκαιο

• Διαζύγιο (συναινετικό – με αντιδικία - με διάσταση)
• Διατροφή τέκνων/συζύγων - συμμετοχή στα αποκτήματα - γονική μέριμνα - επιμέλεια - επικοινωνία
• Προσβολή πατρότητας
• Υιοθεσία
• Δικαστική συμπαράσταση

5. Κληρονομικό Δίκαιο

• Δημοσίευση διαθήκης - προσβολή διαθήκης
• Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων
• Κληρονομητήρια

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση όσον αφορά την υπόθεση σας

Επικοινωνήστε μαζί μας