Ενίσχυση της επιχείρησης

Ν. Ζέρβα 2 και Πυρσινέλλα 1, 2ος όροφος, γραφείο 8, Ιωάννινα, ΤΚ 453 33   2651031162, 6958607678

Εμπορικό Δίκαιο

1. Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση εταιριών - καταστατικά
Μετατροπή εταιριών
Τήρηση πρακτικών εταιριών
Πτώχευση – υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής

2. Δίκαιο αξιογράφων

Διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής κλπ
Τειρεσίας

3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Προστασία επωνυμίας και σήματος
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος - λογότυπο
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ)
Προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση όσον αφορά την υπόθεση σας

Επικοινωνήστε μαζί μας